BESTYRELSE OG VEDTÆGTER

BESTYRELSEN 

I HOVSLUND GYMNASTIKFORENING

FORMAND

Michael Dyhrberg Lau

41302103

dyhrberglau@hotmail.com

FORMAND FOR FODBOLD

Charlotte Christiansen

21832586

charlotte-bfc@hotmail.com

FORMAND FOR HOLDFASTUDVALG

Torben Kusch

20818290

tkusch42@live.com

NÆSTFORMAND

Esben Lauridsen

26598121

esben@immervad.dk

FORMAND FOR GYMNASTIK

Helene von Qualen

61669099

rosenhjem@gmail.com

SUPPLEANT/

SEKRETÆR

Annette Jessen Gubi

22550730

annettejessengubi@gmail.com

FORMAND FOR ØKONOMIUDVALG

Christina K. Brodersen

23721538

christina.k.brodersen@gmail.com

FORMAND FOR KIOSKUDVALG

Marianne Hybner

93409001

mariannehybner24@gmail.com

SUPPLEANT

Charlotte Christiansen

26122029

jane@skaletz.com

VEDTÆGTER 

ØSTER LØGUM SOGNS LOKALRÅD