15 maj 2018

Referat fra møde i Lokalrådet – 15. maj 2018
1. Konstituering


    Formand: Inga Sommerlund


    Næstformand: Martin U. Thomsen


    Sekretær: Therese Fabrin


    Kasserer: Karin Petersen


2. Hjemmesiden/-erne: skal vi skifte "system" og evt. server. ??


Jeg snakker med Steffen inden mødet.


Inga har talt med Steffen – han er indforstået med at alle hjemmesider skifter til One.com  han har dog en forespørgsel til Svend Aage Hansen, om han vil varetage vedligeholdelsen af Øster Løgums hjemmeside ?  - Svend Aage vil gerne udbede sig et par dages betænkningstid.


Karin sender en faktura til Hovslund Gymnastikforening vedr de 4.000,- kr. som der er givet fra Hovslund.dk til videreførelse af sognets hjemmeside/-sider.


Det drøftes hvor meget/hvilke informationer, der skal/bør lægges på hjemmesiderne og hvilke der egner sig bedre facebook m.v.


På Hjemmesider forslag: Bestyrelserne, vedtægter, evt. referater fra bestyrelsesmøder og seneste regnskab.


Inga reserverer domænenavnet Voressogn.dk (til mulig senere brug i stedet for oelsl.dk)3. Trampestierne - pleje/vedligehold og brochurer.


Karin kontakter Henning Sørensen og/eller Spor.dk for at spørge hvordan/om vi kan bestille brochurer – Er det muligt, at få en QR kode til at sætte på de gule holdere med brochurer, hvor man kan blive linket til spor.dk og se oplysningerne om stierne.


Karin spørger også om hvad der er gjort i forhold til det 3. spor i/ved Øster Løgum.


Klipning af stierne: Inga kontakter Hans Henrik og spør’ om han har mulighed for at overtage opgaven fra Henning.4. "Fælles planer/projekter" i Hovslund og Øster Løgum (Hovslund Beboerforening og Øster Løgum Borgerforening.


Thomas fortæller om planerne/ønskerne i Øster Løgum omkring p-pladsen ved kirken og evt. i samarbejde med ”kroen” hvor man kan omdanne græsplænen foran kroen til parkeringsområde. Det er ønsket at lave pladserne, så de kan bruges til andet end parkering – en form for ”Landsbytorv”


I Hovslund er der ønsker om by-udvikling, i første omgang er der blevet sået en ”blomsterstribe” langs med det offentlige areal ved Sandager. Der er ønsker om, med tiden at få udnyttet resten af arealet med forskellige aktivitetsmuligheder.


Der skal arbejdes videre med at lave en fælles plan for Hovslund og Øster Løgum. Inden der bliver arbejdet ”for meget” og skabes ”for mange” gode ideer, skal der tages kontakt til Aabenraa kommune, så vi kan få en forhåndstilkendegivelse på, om vores ideer kan føres ud i livet.


Næste step: Der skal i de to foreninger afklares, om der er lokalopbakning til projekterne (i hvert sit lokalområde) – herefter skal de to beboer-/borgerforeninger lave et udkast til ”hvad man forestiller sig”


Der skal, hvis muligt gøres brug at ”arkitekten” (hvis han vil) så vi har noget seriøst at præsentere for kommunen.


Thomas Ørom og Christian Jørgensen er tovholdere på projektetEventuelt:


Kommende møder:  tirsdag den 28. august kl 19.00  + tirsdag den 6. november. Kl. 19.00