Borgerforeningen

Referat fra møde d. 11.2.2020


  Vi er klar til fastelavn søndag d. 23 feb. 2020.


  Vi er klar til Ren Dag d. 26 april. Kl.10.00. Mødes ved juletræet. Starter med en kop kaffe/te. Vi har sække og handsker.
Slutter af med en pølse, sodavand, øl.


  Evt. Legeplads. Nogle borgere spørger om borgerforeningen kan bygge en legeplads. Kan der blandt byens borgere nedsættes et udvalg, vil borgerforeningen være behjælpelig med hjælp, viden og økonomi.


  Forslag om ny stork. Evt. i glasfiber.

Møde i borgerforeningen d. 30. september 2019


Juletræstæppe: Det gamle er kasseret og vi holder øje i div (genbrugs-) butikker.


Mobilepay: det er ikke muligt for foreningen at komme uden om udgifterne på omkring 600kr pr år og 0,75 kr/ betaling. Det er omkostning vi må afholde.

      

Borgerforeningen har en konto i Sydbank, der betales gebyrer hver gang der lokkes på netbank samt når der skal overføres penge til andre konti. – skal vi se os om efter en anden mulighed? – Der undersøger muligheden for anden løsning ang. Konto i banken og gebyrer.


Generalforsamling: forslag til dato: 4/2-2020, Thomas melder tilbage at det er OK for borgerforeningen med denne dato.

 

Vanding af Allé: Kan vi fortsat få vand fra Peter?? Thomas snakker med Peter ved lejlighed ang. Vandforsyning. 


Julebelysning: Steffan har dele til flere lamper. Steffan snakker med Per omkring produktion af flere kræmmerhuse. Beslagene skal galvaniseres, de pilles ned og ordnes alle sammen samtidig (så vidt muligt).

 

Opsætning af julebelysning: søndag d. 24. november. 


Juletræsfest: dato: søndag d. 1. december kl. 14.00. Undersøges om dagplejebørnene vil pynte?


Nedtagning af julebelysning og juletræsindsamling samme dag igen i år. Dato: 5. januar 


Korsvangsvej: politiet er gået med til at lukke vejen for enden af bakken(Øster Løgumvej) afventer det endelige arbejde


Byens torv: der er lavet ansøgning til udviklingsrådet om at få penge til en arkitekt kan udarbejde en tegning af det kommende torv? Lokalråd arbejder videre med borgermøder der kommer mere i Vores bald. 

 

Dåseindsamling: containeren skal tømmes. Vi fastsætter senere en dato. 


Teltudlejning: Skal fungerer på samme måde som med flagalleen. 1-2 mand der står får det og fungerer som tovholder for teltet og resten af hjælpelisten.

 

Opbevaring af teltvogn: Den står pt udenfor oppe ved traktorklubben. Pt. Forsat en mulighed


Udlejning af grill: dem der lejer den skal selv sørge for ar fragte den frem og tilbage. Skal koordinere med den/dem der har grillen stående. Grill kan evt. stå sammen med teltvognen? Skal evt. i bladet til foråret? 


Annoncering af udlejning af brønde til flagstænger. Evt. lige afprøve med flag i, hvordan ser det ud?

 

Udlejning af flagallé: hvem skal kontaktes og hvad koster det? Man kan sende besked ang. Leje af alleen på vores hjemmeside. Hvem går disse beskeder til? – skal der evt. laves menu punkter på hjemmesiden m. fx udlejning af telt, udlejning af flagallé, udlejning af borde og stole osv. 


Opdatering af priser på udlejning af diverse beløb for leje.

 

Vores blad: påmindelse om at dåser der afleveres v. container skal forblive i klare sække. Vi lader også dåserne blive i sække v. indsamling, for at ’gå foran med et godt eksempel’. 


Påmindelse om dåseindsamling på facebook – vi prøver at huske det.


Salg af medlemskort: i januar. Medlemskort sælges i perioden 1. januar – til 31. januar


Medhjælperfest: Thomas ligger en føler ud ang. Medhjælperfesten.                                                                                      


Møde i borgerforeningen onsdag d. 3. april 2019


Tilstede: Anne, Janne, Thomas og Julie


Næste møde: onsdag d. 15. maj kl. 19.00 hos Janne


Uddrag, hvor planlægningselementer er fjernet.


 


         Vores blad


 • Deadline d. 26. april 2019


 • Blomsterkonkurrence ligesom sidste år, men med bedømmelse og annoncering lørdag –

  årets tema er rødt/hvidt, grundet 800. års dagen for dannebrog – Thomas eller Anne


  Ringridning


 • Der skal laves vagtplan til vores hjælpere: grill, bar, slik/fiskedam, kagesalg og tombola(ringriderforeningen)


 • Julie: spørger i ringriderforeningen om der er et par mandfolk der vil hjælpe med teltet, til gengæld hjælper vi med at ’låne’ lidt frivillige ud til bemanding af tombola


 • Blomsterkonkurrence ligesom sidste år, men med bedømmelse og annoncering lørdag – årets tema er rødt/hvidt, grundet 800. års dagen for dannebrog


 • Anne sender sms’er til medhjælpere fra sidste år, om de vil hjælpe igen i år


 • Vi takker pænt nej til økologiske brød, da pølser og andet ikke er økologisk, men vi vil gerne

  have alm. brød som sidste år


  Sankt Hans


 • Lejf har givet tilladelse til Sankt Hans på marken. Mogens spørger om lov til at bruge den til ringridning


 • Spørg fællesspisningen om det er samme madkoncept som sidste år  Andet

 • Traktorklubben har købt en ny brugt toiletvogn, som de låner ud til os til ringridning og Sankt hans. Skal vi bidrage med et beløb til renovering af den? Vi giver et foreløbigt startbeløb på 1500 kr.


 • Vi sælger hoppeborgen min. Pris: 3500,- hvis i kender nogle der vil købe, så sig til.

Møde i borgerforeningen d. 14/11-18 Deltagere: Anne, Astrid, Kenneth, Steffan, Julie, Janne, Thomas 


Referant: JulieDåseindsamling


Godt udbytte 


Evt. anden måde at organiserer det på?


-  Fx opbevaring i paller m. pallerammer. Byens beboere opfordres til selv at mase dåserne lidt, inden aflevering. Hvis man selv vil aflevere på pladsen, skal dåserne blive i sække (borgerforeningen tømmer dem derefter). Vi ser om vi kan anskaffe paller og pallerammer og noget til at ligge i bunden


Er det arbejdet værd?


- Hvis det kan effektiviseres, er det arbejdet værdJulebelysning 


Alt el er lavet og betalt 


Der er givet tilladelse til at vi sætter julebelysning op


De 6 færdige kræmmerhuse sættes op i byen, de 3 prøver, sættes op ved byens indfaldsveje. Der opsættes i alt 9 kræmmerhuse - Sættes op ved indfaldsvejene og oppe ved kirken.

 


Juletræsfest  


Tilmeldingen er i gang 


Astrid spørger om Betina og Lene vil pynte træ sammen med børnene


Planlægning af dagenSalg af medlemskort 


Starter 1/1-19, skal være solgt inden 1/2-19


- Pris: 100kr for husstand og 50kr for enlige – betaling kan ske kontant el. på mobilepay EVT: 


Købmand Finn Mikkelsen fra Rema, vil gerne sponsorer lidt ved arrangementer. Henvendt sig til Astrid.


Orientering om Cykelsti projekt og trafik i ØL og evt. nye løsningsmodeller


Kort om byens torvNæste møde


Mandag d. 14/1-19 kl. 19.00 hos Julie


Punkter: Generalforsamling og fastelavn.