24 januar 2018

Møde onsdag den 24. januar kl. 19.15 på skolen – referatDeltagere: Svend Aage , Karin, Inga


Afbud på dagen: Hans Henrik, Thomas


Winnie har ikke meldt tilbage (hun udbad sig en pause fra bestyrelsesmøderne i efteråret)Dagsorden1 Den kommende generalforsamling (sammen med støtteforeningen)


På valg er: Hans Henrik Sørensen (ønsker ikke at genopstille – men vil gerne hjælpe med opgaver), Winnie     Nielsen, Rene Brix, Svend Aage Hansen


10.april 2018 – Inga aftaler nærmere med formanden for støtteforeningen samt laver annoncetekst til Vores Blad


Vi drøftede mulige kandidater: Martin U. Thomsen, Therese Fabrin.


Hans Henrik har foreslået Torben Kusch – Karin vil spørge ham, men hun vil vurdere at han nok siger ”nej tak” – da han jo både har sin virksomhed og er med ved spejderne.2. Mulig forespørgsel fra Hovslund og omegns beboerforening ang. mulighed for at "komme ind under"  Lokalrådet.


Christian Jørgensen har spurgt til muligheden for at ”nedlægge” selve bestyrelses (bestyrelsesarbejdet) for Beboerforeningen – og lægge denne del under Lokalrådet. Det kunne være et skridt hen i mod reducering i antallet af bestyrelser i vores område.  – og i stedet lave arbejdsgrupper, hvor folk kan bruge kræfterne på ”praktisk arbejde”


Beboerforeningen skal naturligvis have denne beslutning med på deres generalforsamling, hvis det skal kunne lade sig gøre.3. Cykelstien - opfølgning og det videre forløb:


Der skrives meget om cykelstier i avisen. Efter det møde Thomas og Inga var til på Kommunen har Thomas haft mailkontakt med Jesper Juhl Kristensen fra Aabenraa kommune. – Thomas kan evt. fortælle om forventningerne omkring det, på vores generalforsamling + sende mailkorrespondancen til os i bestyrelsen, så vi er orienteret.4. Opfølgning på arbejdsgrupperne.:


Cykelstien: se punkt 3


Forsamlingshuset: Inga har snakket med Birte Ravn og bedt hende om at indkalde til et møde i arbejdsgruppen. Der er kommet tilrettede tegninger fra arkitekten med de forslag til ændringer der fremkom på borgermødet/Udviklingsmødet, der blev holdt i efteråret i forsamlingshuset.5. skal vi have noget med i næste udgave af Vores Blad


Annonce omkring den fælles generalforsamling.


Artikel om den/de nye hjemmesider


+ til opslagstavlen en annonce omkring hjertestarteren6. Hjemmesiderne i sognet


Svend Aage: det har været op ad bakke at få de forskellige foreninger til at melde tilbage/sende oplysninger til siden.


Man kan komme ind på siden ved at skrive: Hovslund.dk  eller  oelsl.dk


Foreninger der er med: Lokalrådet,  Gym. Foreningen, Spejderne, Forsamlingshuset, Vandværk, Familie og Samfund (med link til deres hjemmeside)


Oplysninger omkring hver forening: Bestyrelse -  vedtægter  - arrangementer - Om foreningen