NYHEDER

Artikel fra JydskeVestkysten den 23 oktober 2018

af journalist Bente Staugaard

 

Hovslund/Øster Løgum

De har gjort det før med succes: Da skolen i Hovslund Børneunivers var i fare, gjorde borgerne opmærksom på problemet ved hjælp af et stort skilt ved Ribevej.

Børneuniverset står der stadig, og måske får borgerne i Hovslund og Øster Løgum også held med deres nyeste aktion: Store skilte, der blev sat op i den forgangne weekend, gør forbipasserende opmærksomme på behovet for en cykelsti mellem Hovslund og Øster Løgum.

- Vi har talt med politikerne, og der er også en cykelsti mellem Hovslund og Øster Løgum i kommunens stiplan. Men der er ingen, der ved noget om, hvornår det bliver til noget,

 siger Inga Sommerlund, der er formand for Øster Løgum Sogns Lokalråd.

De to landsbyer har altid været nært knyttet til hinanden. Kirken ligger i Øster Løgum, mens skolen og idrætsfaciliteterne ligger i Hovslund. Derfor er der mange børn, der har brug for at cykle frem og tilbage mellem de to byer.

En del af strækningen kan klares ved, at man cykler fra Øster Løgum ad Korsvangsvej ud til den trafikerede Øster Løgum Vej, men de sidste cirka 400 meter er man nødt til at cykle langs Øster Løgum Vej.

- Vi behøver ikke nogen fin og fornem dobbeltsporet cykelsti, vi kan sagtens nøje med mindre, og vi kan også klare en del af arbejdet selv, hvis det skal være, siger Inga Sommerlund.

- Men det kræver jo, at vi får lov til det af kommunen.

 

LANDDISTRIKTSCYKELSTI

Beboerne i Hovslund og Øster Løgum har henvendt sig til kommunen med forslag om, at de på en del af strækningen nøjes med en billigere udgave af en cykelsti - for eksempel i form af en en sti lavet med stenmel. De kalder denne løsning for en "landdistriktscykelsti".

 

Stigende trafik

Inga Sommerlund påpeger, at trafikken på Øster Løgum Vej er steget voldsomt de senere år.

- Vi kan godt mærke, at sygehuset i Aabenraa er udbygget, og der er kommet flere virksomheder til i erhvervsområdet ved motorvejen. Folk har fundet ud af, at det er nemmere at køre ad Øster Løgum Vej, for så slipper man for rundkørslerne mellem Aabenraa og Rødekro, fortæller hun.

Selv om der er nye afkørsler på vej ved Bodumvej, tror Inga Sommerlund ikke på, at det vil hjælpe meget. For mange bilister fra det nordvestlige opland vil det fortsat været lettest at køre over Øster Løgum, når de skal til Aabenraa.

- Vi har ganske vist en hastighedsbegrænsning på 60 kilometer i timen på strækningen ved Øster Løgum, men det hjælper ikke noget. Bilisterne når jo ikke engang ned på 80, inden den er ophævet igen, siger Inga Sommerlund.

Tidsplan for cykelstier på vej


I løbet af efteråret skal teknisk udvalg tage stilling til, hvilke cykelsti-projekter der først skal føres ud i livet. Formand skeptisk over for alternativ løsning.


Hovslund/Øster Løgum

Borgerne i Øster Løgum og Hovslund har sat fire spørgsmålstegn på deres nye skilt. Der er nemlig endnu ingen, der ved, hvornår drømmen om en cykelsti mellem Øster Løgum og Hovslund bliver en realitet.

Men stien er ikke ukendt på rådhuset i Aabenraa. Den er nemlig med i den stiplan, som kommunen lavede i 2013 og reviderede i 2015.

- På et af de kommende møder skal vi prioritere de kommende anlæg af cykelstier, forklarer Arne Leyh Petersen (DF), der er formand for kommunens tekniske udvalg.

Han er bekendt med ønskerne om en cykelsti mellem Øster Løgum og Hovslund, men pointerer, at borgerne i de to byer ikke er de eneste, der drømmer om en cykelsti, som kan gøre det mere sikkert for børnene at færdes i trafikken.


PÅ DEN ANDEN SIDE

Et projekt, der sikrer skolevejen mellem Hovslund og Øster Løgum, indebærer ikke alene, at der skal laves en cykelsti.Børnene skal også krydse den trafikerede Øster Løgum Vej.


Inga Sommerlund fra Øster Løgum Sogns Lokalråd erkender, at den bedste løsning - en tunnel under vejen - vil blive meget dyr. En billigere mulighed er at lave en belyst overgang over vejen.


Faste regler

Borgernes forslag om, at de selv står for arbejdet med cykelstien, er ikke helt ligetil at føre ud i livet, mener formanden for udvalget.

- Det er selvfølgelig altid prisværdigt, når borgerne vil være behjælpelige. Vi skal altid være lydhør over for deres gode idéer, og jeg kan sagtens forstå deres ønsker. Men der er jo nogle helt faste regler for, hvordan en cykelsti skal se ud. Hvis de ikke overholdes, kan man i hvert fald ikke kalde det en cykelsti, så må man kalde det noget andet, mener Arne Leyh Petersen.