6 november 2018

Referat fra møde i lokalrådet, den 6. november kl. 19.00 

 

 

1. Opfølgning omkring skiltene vedr. cykelsti.

 

    Vi kan kun være tilfreds med den omtale, der har været i JydskeVestkysten.

 

    Arne Leys kommentar er dog lidt vag.

 

    Hvad kan vi gøre, for at holde ”gryden i kog” ?

 

    Teknik og miljø udvalget, har møde i morgen d. 7/11- hvor et af punkterne er prioritering af stier/cykelstier

 

    Inga kontakter Arne Leyh Petersen i morgen, forud for mødet i morgen, for at spørge ind til den omtalte prioritering.

 

 

 

2. Vores stemme på én af de tre indstillede kandidater til årets landdistriktspris.

 

     (indstillinger vedhæftet) – Vi er enige om, at stemme på Hjordkær

 

 

 

3. Materialepuljen

 

    Vi har, via mail, drøftet ansøgning om penge til ”slagleklipper” /kantklipper (der skal 

 

    anvendes en traktor til denne) - jeg har snakket med Katrine Callesen ang. denne, hun

 

    er tvivlende overfor om vi vil kunne få penge til den (nok næppe).

 

    Beslutning:

 

    Vi søger en klipper, der kan monteres på en havetraktor eller ATV. – til næste ansøgningsrunde.

 

 

 

4. Datoforslag til generalforsamling

 

    Yderligere foreninger som gerne vil deltage i vores Fællesgeneralforsamling:

 

    Spejderne og Hovslund Beboerforening

 

    For at vi kan tilbyde spejderne mulighed for at deltage foreslås: torsdag den 21/2 2019

 

 

Inga spørger Støtteforeningens bestyrelse og Hovslund Beboerforening om de er med på at starte 18.30 med spisning til kl. 19.00 og             derefter afholder vi generalforsamling

 

 

 

 

    På valg i år i Lokalrådet er: Karin Petersen, Thomas Ørom, Inga Sommerlund

 

    Karin Petersen vil godt genopstille.

 

    Thomas Ørom – genopstiller, hvis ikke andre fra Ø.L. 

 

    Inga Sommerlund – genopstiller ikke 

 

 

 

5. arbejdet i hhv. Øster Løgum og Hovslund omkring "ønsker" /emner til en fælles udviklingsplan

 

   Thomas: Der er snakket ”løst og fast” og de har været til møde med Kathrine Callesen samt en medarbejder ved forvaltningen.

 

   (Thomas, Steffen, Annette, og Nis Callesen)

 

Hovslund: Inga refererer fra Christian: Der er det kommunale areal ved Sandager, hvor der kunne laves et aktivitetsområde for ”de   unge” – og så er der Forskønnelse af Stationsvej og tunellen samt området ved tunellen på Stationsvejs siden. – man mangler en ”byplanlægger” til at lave tegningsforslag.

 

 

 

   Therese: forslag/tanker ideer til en ”træningssti” 

 

 

 

6. evt

 

   Inga: forslag til et fællesmøde for alle foreningers bestyrelserne?. – ”foreningernes årsmøde” – hvor alle bestyrelsesmedlemmer bl.a. 

   kunne  erfaringsudveksle og drøfte nyedeer/ samarbejdsmulligheder/samarbejdsprojekter.

   På et sådan møde kunne det måske være in ide med en oplægsholder udefra (f.eks. ham der holdt oplæg på Landsbyhøjskkolen, fra   

   Vallekilde Travaljelaug (Jakob Antvorskov)

 

 

   Dato for møde: tirsdag den 15. januar.