30 oktober 2017

Referat fra bestyrelsesmøde i lokalrådet den 30.10.2017Deltagere: Inga, Thomas, Karin, Rene, Hans Henrik


Velkommen til Svend Aage Hansen – der er trådt ind i den vakante plads i bestyrelsen.


Konstituering af bestyreslen:


Formand: Inga Sommerlund


Næstformand: Hans Henrik Sørensen


Kasserer: Karin Petersen


Sekretær: Winnie Nielsen


Cykelstien :


Hvad kan vi gøre for at fastholde opmærksomheden?


Det sker lige nu/er sket: trafiktælling,. Forvaltningen har møde med politiet i uge 44 ang. Lukning for gennemkørsel på Korsvangsvej . Thomas har modtaget information om, at kommunen skal holde møde med politiet i forhold til lukning for gennemkørsel på Korsvangsvej samt forbud for gemmenkørsel med tunge køretøjer i Øster Løgum by.
Drøftelser omkring kommunalvalget – og vælgermøder:


Der er en generel snak om, at der tilsyneladende ikke annonceres ret mange vælgermøder. Hvis vi hører eller ser noget om møder, så send gerne besked videre ud til hinanden.


Der er jo godt nok 4 år til næste kommunalvalg, men da skal vi måske være mere opmærksom på muligheden for at vi som Lokalråd kan/skal arrangere et vælgermøde her ude i Hovslundområdet.
Kort fra arbejdsgrupperne:


Forsamlingshuset – det er et ”op ad bakke” projekt at arbejde med renoveringsplanerne for forsamlingshuset. Muligvis fordi der i bestyrelsen for forsamlingshuset ikke er ”tro nok” på at det kan lade sig gøre – men vi giver ikke op.