Beboerforening

HOVSLUND OG OMEGNS

BEBOERFORENING

FORSIDE       BESTYRELSE        VEDTÆGTER          

Foreningens formål er gennem varetagelse af beboernes interesser at gøre Hovslund Stationsby og omegn til et beboervenligt område, samt virke som kontaktorgan mellem beboerne og myndighederne. Foreningen er uafhængig af partipolitik.

Sikke` fint asfalt …

 

Så lykkedes det, - at få etableret nyt asfalt i tunnelen.

Det var også på tide, med fare for styrt ved det gamle.

Sandager…


For nogle år siden, investerede beboerforeningen i en blomsterstribe på Sandager, efterfølgende er den stille & roligt, overtaget af borgerne på Sandager, de har fået ejerskab til den. I foråret fik de sået nyt & den har blomstret igen, så godt som den nu kunne, med sommerens vejrlig.

De gør det igen, holder arbejdsdag. D. 27 okt. for at gøre den klar til året 2020, Der tænkes i at udvide med bærbuske, insekthuse eller andet.

Godt gået Sandager – fedt med initiativ!!!!

Det samme gør sig gældende på Hærulfgade, hvor allén med de store flotte Lindetræer står, den er under beskæring af folk med interesse for området.

Der er også her, taget eget initiativ & ejerskab. 

Det pynter & er en flot port til byen, fra Hærvejssiden.

Landsbyen, hvor der høstes i parcelhuskvarteret, ren Morten Korch – 

Måske ændring…


Vi har i beboerforeningen drøftet nedlæggelse/standby-tilstand for foreningen & flytte aktiverne over i Lokalrådet

Vi vil naturligvis ikke nedjustere aktiverne i Hovslund & omegn, men vi vil gøre det smartere.

Vi vil nedsætte en arbejdsgruppe, der kan føre til aktiviteterne, bla. som Sandagers eksempel – & der vil støttes op om ethvert anliggende & arrangement, bare via. Lokalrådet.

Der kommer mere info om dette i det næste Vores Blad, er der noget I synes, der skal drøftes om dette valg, så kontakt os gerne.

ÅRSBERETNING FOR 2018


I marts måned holder vi Ren dag – det er en hyggelig dag, hvor der efterhånden er en god tilslutning, vi får bl.a. samlet affald i og omkring byen og hvert år gøres der også rent i tunellen under jernbanen, samt klippes bevoksning på begge sider. I april måned lykkede det, langt om længe, at få tegnet logo og få lavet de længe ventede landsbyskilte, som blev opsat i juni måned, der er opsat én ved vandværket og én ved indkørslen til Børneuniverset. I maj fik vi, via LandboSyd lavet en ”blomsterstribe” langs Sandager. Vi har fået renoveret stien fra Stationsvej til Forsamlingshuset, hvor der først blev afgravet gammel belægning og derefter lagt ny ”belægning” i form af løst asfalt som er blevet fasttrumlet. Hvert år i slutningen af november opsætter vi julebelysning – og vi siger tak til alle dem, der lægger strøm til.


Vi valgte i år, ikke at holde Sct. Hans da der, de senere år, har været meget faldende deltagerantal. I stedet for har vi afholdt en Petanque og Volleyball dag på Æ’plads, det vil vi gøre igen i år, da det var en rigtig god og hyggelig dag og så håber vi naturligvis, at der kommer flere deltagere.


Regnskab v. Jens Erik Jessen: Regnskabet viser et underskud på 12.141,90 bl.a. pga. etablering af stien.


Eventuelt: Alf Ingfeldt – skilte om nabohjælp. Bestyrelsen vil taget det med til det kommende bestyrelsesarbejde. Per Forst tilkendegiver at det er en god ide, og mener at skiltene kan rekvireres gratis.


Christian Jørgensen