24 september 2018

Referat fra møde i lokalrådet 24.09.2018 kl. 19.00 – 20.15


Deltagere: Svend Åge, Karin, Therese, Inga


Afbud fra: Thomas og Christian


Martin ?
1. Skilte vedr. cykelstien - endelig beslutning


Det besluttes at vi får trykt 4 skilte i 10mm via Steffen


Skiltet bliver som det sidste der er sendt ud. – der er blandt de fremmødte enighed om at vi gerne vil fastholde opmærksomheden på behovet/ønsket om en cykelsti – og at det skal gøres ”på den gode måde” med et glimt i øjet – uden at provokere i en grad, hvor vi kan risikere den modsat ønskede effekt.2. kort orientering fra dialogmøde 6/9 mellem Vækstudvalget og DFU (det fælles udviklingsråd)


Inga orienterede fra mødet den 6/9 der handlede om de midler, der  indtil nu er bevilliget til udviklingsplaner i Tinglev og Rødekro – og disse byers frustrationer i forbindelse med at der fra de beløb der er tildelt udviklingsprojekterne i de to byer, efterfølgende er blevet fratrukket ca. 10 % som skal anvendes til betaling til Kultur- og Erhvervsforvaltningen. 3. Landdistriktspris


Vi indstiller Vores blad og det foreningsarbejde der er omkring bladet. – Inga har godt nok lavet en indstilling omkring Vores Blad tilbage i bladets første år, uden at det gav resultater – men det skal ikke forhindre os i at prøve igen.4 Materialepulje


Vi søger penge til en ”Græsklipper” /slagleklipper.


 

5 evt.


Der er generalforsamling i Aabenraa afdelingen for Dansk Cyklist Forbund i morgen aften kl. 19.00 på Hærvejsskolen.- Inga forventer at deltage.