Immervad Bro

Immervad Bro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et par kilometer nord for Hovslund, hvor Immervad Å krydser Hærvejen, ligger Immervad Bro. Broen, der er bygget af sten, regnes for at være Hærvejens mest berømte bro.

Området Immervad, hvor broen ligger, er desuden historisk kendt for at have lagt jord til et slag mellem Erik af Pommern og de Holstenske grever i 1422. Slaget skulle efter sigende have været så voldsomt, at vandet i floden blev farvet rødt af blod.

I helt gammel tid, inden der blev bygget en bro, skulle man vade over Immervad Å eller køre gennem vandet, hvor det var lavest. Senere blev der bygget en træbro, men i slutningen af 1700-tallet var den så faldefærdig, at det var farligt at færdes på den, hvorfor den afløstes af en stenbro.

Broen betød at det blev væsentligt nemmere for kvægdriverne at vandre med deres kvæg fra Danmark til markederne i Hamburg og Rendsburg. På en gennemsnitsdag passerede der mellem 700 og 800 okser over broen, hvilket den nærliggende Immervad Kro givetvis har nydt godt af.

Stenbroen blev bygget i 1787 og alle stenene, der er brugt til broen, er hugget ud af én stor sten. Den blev bygget af en landmand fra Skovby ved navn Jørgen Petersen Årøe, der sammen med sin nabo Matthias Poulsen kløvede de lange bjælker ud af stenen, der lå på en mark ved Skovby. Det må have været et meget svært arbejde, for nogle af stenbjælkerne er 3,5-4 meter lange og 35 cm i tværmål, og alt dette ud af én stor sten. Det siges endog, at kun halvdelen af stenen blev brugt til brobygningen.

Siden er vandet blevet ledt uden om den gamle stenbro, så den i dag står som et fortidsminde, men den er stadig et yndet udflugtsmål for lokale og turister.

 

Hovslund.dk takker Ellen Jensen og Lokalhistorisk Forening for at stille materiale til rådighed.