Helligkilden

Helligkilden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På privat grund i bakkerne mellem Hovslund og Barlund findes Helligkilden. Kildevældet er muligvis en af forklaringerne på, at området omkring Hovslund har været befolket i så mange år.

Sagnet fortæller, at den lille kilde efter Valdemar Sejrs dage skal have været meget betydelig og vundet stor berømmelse. Fra fjerne egne strømmede syge og værkbrudne til kilden for at vinde helbredelse. Kilden døbtes i folkemunde ”Det hellige vand” og endnu i tiden frem til ca. 1850 blev den meget søgt.

Kildens rette navn er Helenes kilde, i det den har navn efter en prinsesse fra Skåne, som var berømt viden om for sin skønhed og gudsfrygt og dertil for at være i besiddelse af en undergørende kraft, så hun var i stand til at helbrede ved strygning og håndspålæggelse.

Det fortælles at Helene havde fundet optagelse ved Valdemars Sejrs hof, og at hun ledsagede kongen på næsten alle hans mange rejser og krigstogter. På et sådant togt til Sønderjylland, der foregik af den gamle oksevej, havde kongen det uheld at forvride sin ene fod. Der gjordes holdt i nærheden af hvor Hovslund ligger i dag, thi kongen led store smerter og var besvimelsen nær. Da trådte Helene frem og tilbød at hjælpe, dersom kongen ville betro sig til hende, hvilket han med glæde gik ind på. Hun bad så hans mænd om at føre kongen et stykke ind på marken og hen til et sted, hvor der randt et væld ud af jorden. Helene lod da kongen tage sæde på en sten, som lå der ved kilden. En page bragte et bæger, som hun tre gange fyldte med vand fra kilden og tre gange udgød over kongens syge fod, idet hun samtidig strøg hånden op over foden og fremmumlede nogle, for andre, uforståelige ord. Hele det store følge, bestående af ryttere, bueskytter, pager, hoffolk osv. stod i en kreds omkring stedet. Helene faldt på knæ og bad: Forlad os vor skyld som vi forlader vore skyldnere; Guds fred være over Danmark og dets konge, Amen.

Da stod kongen op og følte sig rask i samme øjeblik. Bisp Peter trådte nu til og døbte kilden ”Helenes Kilde”, hvis vand fra denne dag blev betragtet som helligt. Kong Valdemar nærede fremdeles stor forkærlighed for helligkilden ved Hovslund og standsede her, så ofte han kom forbi.

Helenes kilde forblev derefter gennem flere århundreder et meget besøgt valfartssted i lighed med helligkilden ved Hellevad og andre kilder.

 

Hovslund.dk takker Ellen Jensen og Lokalhistorisk Forening for at stille materiale til rådighed.