Gymnastikforening

Hovslund Stationsby

Hovslund Gymnastikforening

FORSIDE      BESTYRELSE      VEDTÆGTER      KONTINGENT      FODBOLD      GYMNASTIK      ANDRE

Hovslund Gymnastikforenings formål er ved idræt, foredrag og festlige sammenkomster at medvirke til at dygtiggøre en sund og livsglad ungdom. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger: Badminton, dart, fodbold, gymnastik, håndbold, tennis, stavgang, sponsor og event.

Generalforsamling

Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 19.00


DAGSORDEN

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag

          - bestyrelsen ønsker at §4 i vedtægterne ang. antal af bestyrelsesmedlemmer ændres. Se yderligere nedenfor.

     6   Valg af bestyrelsesmedlemmer

          På valg er: 

          Betina Thygsen – ønsker ikke genvalg

          Ninja Heide – Ønsker ikke genvalg

          Beate Lehmann – Ønsker genvalg

     7 Valg af revisor

         På valg er: 

         Alf ingfeldt – ønsker genvalg

      8 Eventuelt.

____________________________________________________


Vedr. pkt. 5 indkomne forslag.

Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændringer. §4 ændres fra:

 

§ 4 Bestyrelse og valg.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen med 4 i lige år og 3 i ulige år.
Man skal være 18 år for at kunne vælges ind i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær, og kan nedsætte udvalg under bestyrelsen.
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for forslaget.


Til:


§ 4 Bestyrelse og valg.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen med 3 i lige år og 2 i ulige år.
Man skal være 18 år for at kunne vælges ind i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær, og kan nedsætte udvalg under bestyrelsen.
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for forslaget.

Bestyrelsen ønsker denne vedtægtsændring da vi gerne vil arbejde med at få flere opgaver og ansvarsområder lagt ud i underudvalg og arbejdsgrupper. Dermed involveres flere i arbejdet omkring gymnastikforeningen. Bestyrelsen får samtidig færre opgaver og det er vores vurdering, at en bestyrelse på 5 personer vil være det rigtige antal i forhold til arbejdsmængde og opgaver.