Info

Hovslund Stationsby

HOVSLUND OG OMEGNS

BEBOERFORENING

FORSIDE       BESTYRELSE        VEDTÆGTER       INFO        

Info

 

Referat fra generalforsamling i

Hovslund og Omegns Beboerforening

Tirsdag den 27 marts 2018

 

 

 

 

Fra bestyrelsen deltog:

 

Christian S. Jørgensen – formand

Morten Andersen – næstformand

Kevin Hansen

Peter Raun

Lars Lund

Jens Erik G. Jessen – kasserer – uden for bestyrelsen

samt 3 medlemmer af foreningen

I alt deltog 9 personer i generalforsamlingen

 

Dagsorden

 

1. Svend Aage Hansen blev valgt til ordstyrer og referent.

 

2. Formanden aflagde beretning om årets gang i foreningen

    Beretningen gav ikke anledning til kommentarer og blev godkendt.

 

3. Kassereren fremlagde årsregnskabet  – hvilket heller ikke gav anledning til   

    bemærkninger og blev dermed godkendt.

 

4. Kontingent for 2019 forblev uændret på 60,-kr pr. husstand.

 

5. Der var ingen indkomne forslag at behandle.

 

6. På valg til bestyrelsen var:

    Christian S. Jørgensen – formand

    Lars Lund

    Begge modtog genvalg

    Peter Andersen blev genvalgt som revisor.

 

7. Under eventuelt blev følgende drøftet:

    Sv. Aa. Hansen bad bestyrelsen tage stilling til, om foreningen ville være en del af hjemmesiden 

    HOVSLUND.DK – dette sagde man ja til og lovede at bidrage med indlæg og info til siden.

 

    Sv. Aa. Hansen foreslog, at man tog sig lidt mere af de talere, man inviterer til Sct. Hans, så de 

    ikke står som “Palle alene”, når de er færdige med båltalen.

 

    Der blev drøftet anvendelse af overskydende asfaltmel fra stien til Forsamlingshuset – alt efter

    hvor meget, der bliver tilovers.

 

    Steen Sørensen foreslog afskaffelse af de sidste tænd/sluk-ure til julebelysningen.

 

Generalforsamlingen foregik i god ro og orden.

 

Svend Aage Hansen

Referent