Bevæg dig for livet - Tove

 Øster Løgum Sogn's Lokalråd

Velkommmen

til

 

VORES SOGN

Program for gåture forår og sommer 2019. Vi går i rask tempo og der vil være stop, hvor Jeg eller andre ildsjæle fortæller om området -  både historisk og kulturelt.

                                                                                                                                                  Hunde må gerne deltage, men de SKAL være i snor.


Program for juli og august - Alle turer starter præcis kl. 19.00.


1. Mandag den 1. juli.

Mødested: Nr. Hostrup hus.  Nr. Hostrupvej 29 6230 Rødekro. Turen er ca. 7 km og vi går i Nr. Hostrups blomstrende enge ved private lodsejer.  Vi vil desuden følge et spor af Kleinbanen.

 

2. Onsdag den 3. juli.

Mødested:  Løjt Bjergholt 17. Gåtur i det skønne bakkede område. Vi slutter af med at se haven hvor Pia er vært ved en kop kaffe. For køretøjer.


3. Tirsdag den 9. juli.

Mødested: Hærvejsskolen.  Vestergade 6230 Rødekro. Vi går en 7 km. Tur rundt omkring byen.


4. Mandag den 15. juli.

Mødested: Parkeringspladsen Genner strand. Sønderballevej 6230 Rødekro. Vi går ca. 8 km. Langs vandet og i området omkring Sønderballe.


5. Onsdag den 17. juli.

Mødested: Folkehjemmet Haderslevvej  6200 Aabenraa. Turen er i skovene omkring Aabenraa.


6. Tirsdag den 23. juli.

Mødested Genner Hallen. Genner Bygade 1 6230 Rødekro. Vi går ad Nørreskovvej til Knivsbjerg, hvor vi vil nyde udsigten inden vi går med landevejen retur.  For køretøjer


7.  Onsdag den 31. juli.

Mødested:  Hovedgade 75 Hellevad. En lokal guide viser os rundt omkring i det sydlige af Hellevad og forbi Faversbjerg Naturhostel.


8. Mandag d. 5. aug.

Mødested: Parkeringspladsen nord for Pandekagehuset Haderslevvej 484 6230 Rødekro. Vi går turen gennem skoven og ned til Kalvø, hvor vi går en rundtur og op for at se stensamlingen og retur. Turen er næsten 9 km.


9. Onsdag den 14. aug. 

Mødested:  Parkerings pladsen Vinkelhøjvej  - neden for Jættevej Hostrupskov 6200 Aabenraa.  En lokal guide viser vej i det spændende område syd for Aabenraa fjord.


10. Mandag den 19 aug.

Mødested:  Rise kirke Rise Bygade 19 6230 Rødekro. En lokal guide følger os rundt på tur i det bakkede område i skovene ned mod Aabenraa.


11. Torsdag den 29. aug.. 

Mødested:  Lerskov plantage. Parkeringspladsen Tingvej 6230 Rødekro. Vi går en tur i plantagen og har en lokal guide med som vil vise os det rige dyreliv.


Er Du interesseret i at følge mig på facebook https://www.facebook.com/groups/189846521834203/?ref=group_header


☺ Tove Laursen 20703975